نقش‌های مختلف معلم در کلاس درس

نقش‌های مختلف و مهم معلم در کلاس در یک دسته‎بندی کلی می‎توان از سه صورت مختلف برای حرفه معلمی سخن گفت: ۱️⃣توضیح‌ دهنده؛‌ ۲️⃣مشاركت‌ دهنده؛‌ ۳️⃣توانمندساز. ✅معلم‌ توضیح‌ دهنده‌ بر موضوع‌ درس‌ تسلط دارد، اما آگاهی‌ او از روش‌ تدریس ‌اندك‌ است‌. تدریس‌ او بر محور سخنرانی‌ و توضیح‌ استوار است‌ و در این مسیر […]