۱۰ نکته درباره تدریس و آموزش علوم ابتدایی ویژه فرهنگیان

نکاتی در آموزش علوم ابتدایی ۱- مجموعه فیلم های علوم ابتدایی تمامی پایه های دوره ابتدایی رو پوشش می ده و برای همه مفاهیم موجود در کتاب های علوم اول تا ششم ابتدایی فیلم های آموزشی استاندارد و با کیفیت داره. ۲- این مجموعه مورد تایید آموزش و پرورشه و اعتبار نامه هم داره.(مدارکش هم […]