مقاله کاربرد استراتژیکی در صنعت راه وساختمان بکارگیری تابع کیفیت 2800 تومان

مقاله کاربرد استراتژیکی در صنعت راه وساختمان بکارگیری تابع کیفیت

در اين مقاله، تلاش براي بررسي قابليت كاربرد QFD بعنوان ابزار استراتژيكي تصميم‌گيري بعد از مرحله ساخت و ساز پروژه مسكوني براي تعيين بهترين استراتژي بازاريابي، ايجاد قياس بين عملكردهاي رقباي [...]

مشاهده و خرید