دانلود مقاله درمان سرطان با سایبر نایف

پرتو درمانی یا فیزیوتراپی یکی از مهمترین شاخه های فیزیک پزشکی است پرتو درمانی به درمان بیماری ها با استفاده از پرتو های:الفا،بتا،گاما که یا از دستگاه تایید میشوندویا از دارو های حاوی مواد نشاندار شده ساطح میشود گفته میشود