مقاله (IP Multimedia Subsystem (IMS 6000 تومان

مقاله (IP Multimedia Subsystem (IMS

مقدمه سمینار (IP Multimedia Subsystem (IMS : در مخابرات سیار نیاز به اشتراک گذاشتن اطلاعات به صورت غنی تر در یک ارتباط فرد به فرد احساس می شود . بر اساس تکنولوژی های SIP , IMS حوزه های موبایل و [...]

مشاهده و خرید