پایان نامه جريان هاي نيروگاههاي برق و سيستمهاي فرعي CT

دانلود پایان نامه جريان هاي نيروگاههاي برق و سيستمهاي فرعي CT رشته برق مقدمه براي اندازه گيري جريان هاي نيروگاههاي برق و سيستمهاي فرعي معمولا از CT القايي با هسته و سيم پيچ استفاده ميكنند . براي اندازه گيري ولتاژ از ترانسفورمر هاي ولتاژ خازني نوع تقسيم ولتاژ PD استفاده ميكنند . بنابراين تجهيزات برقي […]