پایان نامه سیستم فروش شرکت تحت وب

پایان نامه سیستم فروش شرکت تحت وب (برنام نویسی php و asp و html و mysql) تاريخچه مختصر پايگاه داده ها سيستمهاي پايگاه داده ها براي ذخيره كردن اطلاعات به كار مي رود. هم سيستمهاي بزرگ زررواسيون شركتهاي هواپيمايي و هم دفترچه تلفني كه درجيب شما قراردارد پايگاه دادها محسوب مي شوند زيرا از آنها […]