دانلود رایگان نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پیام نور + پاسخ نامه تستی و تشریحی برای مشاهده نمونه سوالات کد دورس ۱۱۱۵۱۳۳ و  ۱۱۱۵۲۴۹ و  ۱۱۱۵۲۴۸ و ۱۱۱۹۰۱۷ کلیک کنید. شامل ۲۰ دوره نمونه سوال : ۸۷-۸۸-۲ نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پیام نور نیمسال دوم ۸۸-۸۹-۱ نمونه سوالات […]