گزارش کاراموزی شركت مخابرات استان خراسان شمالي واحد توسعه و مهندسي 5200 تومان

گزارش کاراموزی شركت مخابرات استان خراسان شمالي واحد توسعه و مهندسي

در اين گزارش، نگاهي جامع به فيبر نوري و كاربردهاي آن خواهيم داشت. در حال حاضر تار نوري بدليل خصوصيات انتقال مناسب(عرض باند زياد، افت كم و …) جايگاه مهمي در شبكه هاي انتقال مخابراتي پيدا [...]

مشاهده و خرید