گزارش کاراموزی مجتمع پتروشيمي شيراز 9400 تومان

گزارش کاراموزی مجتمع پتروشيمي شيراز

شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۳۸ با سرمایه ۱/۸ میلیارد ریال عملیات احداث کارخانه کود شیمیایی آغاز شد. کارخانه دو سال بعد رسماً به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار گردید. در سال ۱۳۴۲ واحد کربنات و بی [...]

مشاهده و خرید