پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی 2600 تومان

پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی

برای کمک به تولید مقدار مواد غذایی کلان ، کشاورزی ما باید به روش علمی جدید انجام گیرد و در این صورت به انواع مواد شیمیایی کشاورزی ، از جمله کودهای گوناگون ، انواع داروی بیماری‌های حیوانی و گیاهی [...]

مشاهده و خرید