دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌ در کانون وکلای دادگستری مرکز 8000 تومان

دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌ در کانون وکلای دادگستری مرکز

مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزي‌ وكالت‌ كانون‌ وكلاي‌ دادگستري‌ مركز عنوان‌: مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) [...]

مشاهده و خرید
پروژه کارآموزی كانون وكلاي دادگستري مركز ماهيت حقوقي مهریه و تحويل آن 6000 تومان

پروژه کارآموزی كانون وكلاي دادگستري مركز ماهيت حقوقي مهریه و تحويل آن

دانلود پروژه کارآموزی كانون وكلاي دادگستري مركز با موضوع ماهيت حقوقي مهر زن و تحويل آن دارای منبع ، نتیجه گیری ، مقدمه و فهرست تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن مهر یک مال است که شوهر بواسطه ازدواج و [...]

مشاهده و خرید