چگونه توانستم دانش آموزانم را به مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟ 12000 تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم؟

دانش آموزانی که از طریق  یادگیری فعال  به یادگیری می بردازند  نه تنها بهتر یاد می گیرند  بلکه از تجربه یادگیری لذت بیشتری نیز می برند .حتی اگر دبیر بهترین سخنران باشد ودر تمام مدت جلسه درسی به [...]

مشاهده و خرید
چگونه توانستم دانش آموز خود را به کار گروهی در درس مطالعات اجتماعی علاقه مند سازم؟ 2000 تومان

چگونه توانستم دانش آموز خود را به کار گروهی در درس مطالعات اجتماعی علاقه مند سازم؟

درس مطالعات اجتماعی همان طور که از عنوان آن پیدا است به زندگی روزمره جمعی و فردی ما می‌پردازد. ما از طریق درس مطالعات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا راه های زیستن در جامعه‌ی امروز را به فرزندان خود [...]

مشاهده و خرید