کارآموزی بانک کشاورزی 2500 تومان

کارآموزی بانک کشاورزی

از آن تاریخ که انسان موفق به دامداری و زراعت گردید برای تهیه مقدمات و مایحتاج امور دامداری و نیز امور شخم و کاشتن بذر و آبیاری و دایر کردن مزرعه و جمع آوری محصول نیازمند به همکاری و معاضرت [...]

مشاهده و خرید