اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای مقطع ابتدایی 2700 تومان

اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای مقطع ابتدایی

فهرست مطالب چکیده    ۱ واژگان کلیدی :    ۱ مقدمه    ۲ توصیف اولیه و بیان مساله    ۲ گردآوری شواهد ۱ :    ۳ تعاریف و مفاهیم:    ۳ فرصت:فُرصة. نوبت . (اقرب الموارد). موقع. مجال  (لغت نامه دهخدا)    [...]

مشاهده و خرید