پروژه چگونه توانستم به کمک مشاوره و روش های جذاب به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم 2900 تومان

پروژه چگونه توانستم به کمک مشاوره و روش های جذاب به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم

پروژه چگونه توانستم به کمک مشاوره و روش های جذاب به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم چکیده : انتخاب رشته تحصيلي در پايان مقطع تحصيلي اول دبيرستان يکي از دغدغه هاي مهم دانش آموزان و [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه میتوان در دبیرستان انتخاب رشته تحصیلی مناسبی داشته باشیم 1200 تومان

اقدام پژوهی چگونه میتوان در دبیرستان انتخاب رشته تحصیلی مناسبی داشته باشیم

چگونه میتوان در دبیرستان انتخاب رشته تحصیلی مناسبی داشته باشیم ؟ شامل ۱۴ صفحه   چکیده :       هدف این پژوهش چگونگی کمک به دانش آموزان جهت انتخاب رشته به سمت و سیاق هنرستان است. و تعیین عوامل [...]

مشاهده و خرید