چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های فوق برنامه پرورشی ترغیب نمایم 2800 تومان

چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های فوق برنامه پرورشی ترغیب نمایم

چکیده بر اساس اهمیت موضوع دانش آموز و ارتباط با قرآن و معارف قرآنی، راهکارهای مربوط به حیطه وظایف وزارت آموزش و پرورش، مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان دانش آموزان بوده است . [...]

مشاهده و خرید
چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های گروهی و مطالعه و پژوهش علاقه مند نمایم 1500 تومان

چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های گروهی و مطالعه و پژوهش علاقه مند نمایم

چکیده امروز می بینم که بیشتر فعالیت های یادگیری از طریق همیاری ترغیب میشود زمینه ی دانشی وعاطفی واجتماعی به هم پیوند می خورند و جنبه های گوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تایید قرارمی گیرند.(آقازاده [...]

مشاهده و خرید