پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف 3000 تومان

پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف

پارچه لایه‌ای نرمش‌پذیر است که از شبکه‌ای از نخ‌ها و یا الیاف طبیعی یا مصنوعی تشکیل شده‌است. که نوع نخ‌ها و یا الیاف و ساختار و نحوه قرار گیری انها در کنار یکدیگر ساختمان پارچه و خصوصیات فیزیکی [...]

مشاهده و خرید