فایل اکسل نمونه کد گذاری در انبار 10000 تومان

فایل اکسل نمونه کد گذاری در انبار

کد گذاری در انبار فکر کنید یک انبار بزرگ دارید و هر روز باید محصولاتی از آن بردارید و به آن اضافه کنید ، قطعا انجام این عمل و قراردادن هر شیء در جای خودش و پیدا کردن آن دشوار است در اینجا عملیات [...]

مشاهده و خرید