اقدام پژوهی چگونگی تشویق دانش اموزان ابتدایی به کار گروهی 19000 تومان

اقدام پژوهی چگونگی تشویق دانش اموزان ابتدایی به کار گروهی

چکیده : دانش آموزانی که از طریق  یادگیری فعال  به یادگیری می بردازند  نه تنها بهتر یاد می گیرند  بلکه از تجربه یادگیری الذت بیشتری نیز می برند .حتی اگر معلم بهترین سخنران باشد ودر تمام مدت جلسه [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای مقطع ابتدایی 2700 تومان

اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای مقطع ابتدایی

فهرست مطالب چکیده    ۱ واژگان کلیدی :    ۱ مقدمه    ۲ توصیف اولیه و بیان مساله    ۲ گردآوری شواهد ۱ :    ۳ تعاریف و مفاهیم:    ۳ فرصت:فُرصة. نوبت . (اقرب الموارد). موقع. مجال  (لغت نامه دهخدا)    [...]

مشاهده و خرید