چگونه توانستم دانش آموز خود را به کار گروهی در درس مطالعات اجتماعی علاقه مند سازم؟ 2000 تومان

چگونه توانستم دانش آموز خود را به کار گروهی در درس مطالعات اجتماعی علاقه مند سازم؟

درس مطالعات اجتماعی همان طور که از عنوان آن پیدا است به زندگی روزمره جمعی و فردی ما می‌پردازد. ما از طریق درس مطالعات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا راه های زیستن در جامعه‌ی امروز را به فرزندان خود [...]

مشاهده و خرید