مقاله اقدام پژوهی درباره چگونه می توانم ناهنجاری های رفتاری دانش اموز طلاقم راکاهش یا از بین ببرم؟ 4000 تومان

مقاله اقدام پژوهی درباره چگونه می توانم ناهنجاری های رفتاری دانش اموز طلاقم راکاهش یا از بین ببرم؟

طلاق اثرات و عوارض بسیاری بر خانواده بر جای می گذارد که بیشترین این اثرات و عوارض متوجه کودکان این خانواده ها می باشد از میان عوارض موثر بر کودکان میتوان از عوارض عاطفی ، اجتماعی سخن به میان آورد [...]

مشاهده و خرید