مقاله اقدام پژوهی در نقش علم و فناوری در اثر بخشی طرح ها ،برنامه ها و ماموریت ها 3000 تومان

مقاله اقدام پژوهی در نقش علم و فناوری در اثر بخشی طرح ها ،برنامه ها و ماموریت ها

  ●مقدمه «اگر هیولت پاكارد می دانست كه چه چیزهایی را می داند، سوددهی اش سه برابر می شد». امروزه بسیاری از شركت ها دریافته اند كه برای كسب موفقیت در اقتصاد دنیای كنونی و آتی، به چیزی بیش از [...]

مشاهده و خرید