مقاله اقدام پژوهی چگونه توانستم هراس از مدرسه و وابستگی بیش از حد زهرا دانش آموز پایه اول ابتدایی را به مادرش کاهش دهم؟ 2900 تومان

مقاله اقدام پژوهی چگونه توانستم هراس از مدرسه و وابستگی بیش از حد زهرا دانش آموز پایه اول ابتدایی را به مادرش کاهش دهم؟

  مقدمه: مهمترین مسئله در ورود کودکان به مدرسه جدا شدن از والدین به خصوص مادر است و چون کودک چند سال به طور طبیعی در کنار مادر بوده است جدا شدن از مادر برایش سخت است.البته اکثریت کودکان در [...]

مشاهده و خرید