پایان نامه نقش مشاور در حل مشكلات تربيتي تحصيلي دانش آموزان 5500 تومان

پایان نامه نقش مشاور در حل مشكلات تربيتي تحصيلي دانش آموزان

انسان تنها موجودی است که با همنوعان خودبدنبال نظر می پردازد وبرای شناخت وحل مشکلات خود با آنان مشورت وازراهنمایی آنان استفاده می کند .راهنمایی ومشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان باکسانی که [...]

مشاهده و خرید
پروژه چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموز پایه دوم اموزشگاهم را تقویت کنم 3000 تومان

پروژه چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموز پایه دوم اموزشگاهم را تقویت کنم

پروژه چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموز پایه دوم اموزشگاهم را تقویت کنم چكيده یکی ازدلایل عدم يادگيري در كودكان ضعف دراعتمادبه نفس است واین رابطه مستقیمی باچگونگی نگرش فرد نسبت به خو ددارد [...]

مشاهده و خرید