چگونه توانستم علاقه مندی و نشاط را در دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی فراهم آورم؟ 2000 تومان

چگونه توانستم علاقه مندی و نشاط را در دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی فراهم آورم؟

شاد زیستن برای دانش آموز به همان اندازه مهم است که تغدیه خوب، محبت کردن و حفاظت از او اهمیت دارد، زیرا سلامت روحی و روانی و فیزیکی و جسمانی او را تامین می‌ کند.عواملی که می ‌تواند این سرمایه ملی [...]

مشاهده و خرید
چگونه توانستم دانش آموز خود را به کار گروهی در درس مطالعات اجتماعی علاقه مند سازم؟ 2000 تومان

چگونه توانستم دانش آموز خود را به کار گروهی در درس مطالعات اجتماعی علاقه مند سازم؟

درس مطالعات اجتماعی همان طور که از عنوان آن پیدا است به زندگی روزمره جمعی و فردی ما می‌پردازد. ما از طریق درس مطالعات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا راه های زیستن در جامعه‌ی امروز را به فرزندان خود [...]

مشاهده و خرید