مقاله بررسي سيستم هاي مديريت شبكه هاي مخابراتي در جهان و تعيين وضعيت روز كشور در اين زمينه 8000 تومان

مقاله بررسي سيستم هاي مديريت شبكه هاي مخابراتي در جهان و تعيين وضعيت روز كشور در اين زمينه

مقدمه سمینار بررسي سيستم هاي مديريت شبكه هاي مخابراتي در جهان و تعيين وضعيت روز كشور در اين زمينه : سازمان هاي مخابراتي با بكارگيري سيستم هاوابزارهاي مديريت شبكه درسطوح مديريتي مختلف، به مزايائي [...]

مشاهده و خرید
مقاله مدیران و کارایی آنها 3000 تومان

مقاله مدیران و کارایی آنها

چکیده دربين نيروهاي آموزش و پرورش، مدیران بايد كساني باشند كه با بردن نامشان به ياد خوبي، صفا، صداقت و تمامي فضايل اخلاقي افتاد.ولی متاسفانه در جامعه کنون فرهنگیان مشکلاتی وجود دارد که باعث می [...]

مشاهده و خرید
جزوه درس مدیریت کارخانه 1000 تومان

جزوه درس مدیریت کارخانه

فصل۳ برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی اصل شامل تعیین سطوح تولید آنی در طول یک افق زمانی چند ماهه تا یک ساله برنامه ریزی تولید برقرار کننده یک هدف میان مدت برای تولیدات سازمان است . ولی برنامه ریزی [...]

مشاهده و خرید