چگونه توانستم اضطراب و ترس دانش آموز پایه هشتم را از بین ببرم 2000 تومان

چگونه توانستم اضطراب و ترس دانش آموز پایه هشتم را از بین ببرم

یکی از مشکلات  اساسی دانش آموزان در خانه و مدرسه اضطراب است اضطراب را می توان یک حالت هیجانی شایع دانست به طوری که همه ی ما دوره یا موقعیت هایی از زندگی را به خاطر می آوریم که در آن کم و بیش دچار [...]

مشاهده و خرید