بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق 3000 تومان

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق

چكيده يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق  مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي ،مشكلات زيادي [...]

مشاهده و خرید