پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان 19000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان علوم اجتماعی جامعه شناسی ( مطالعه موردی زنان شهرستان …… ) چکیده: مشارکت سیاسی یکی از معیار [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه با موضوع ازدواج 5000 تومان

دانلود پایان نامه با موضوع ازدواج

مقدمه بسم اللّه الرحمن الرحيم سپاس خداى را كه تيرهاى انديشه درباره شگفتيهاى آفرينش او به جايى نرسد، و عقل و خرد به هنگام تفكر در بدايع نخستينش جز آنكه سرگردان و متحير بماند، راه به جايى نبرد، در [...]

مشاهده و خرید