مقاله شبكه هاي راديو ترانك TRTRA 5000 تومان

مقاله شبكه هاي راديو ترانك TRTRA

مقدمه سمینار شبكه هاي راديو ترانك TRTRA : ترانک (Trunk) كانالي كه يك يا دو طرفه است كه به منظور تامين شرياني مشترك بين ادوات سوئيچينگ قرار داده مي شود. سيستم راديويي ترانكشده (Trunked) سبك [...]

مشاهده و خرید
مقاله مسيريابي بسته ها در شبكه هاي كامپيوتري بكمك شبكه عصبي 6000 تومان

مقاله مسيريابي بسته ها در شبكه هاي كامپيوتري بكمك شبكه عصبي

مقدمه سمینار مسيريابي بسته ها در شبكه هاي كامپيوتري بكمك شبكه عصبي : شبكه هاي عصبي نسبت به كامپيوترهاي معمولي مسير متفاوتي را براي حل مسئله طي ميكنند. كامپيوترهاي معمولي يك مسير الگوريتمي را [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده و تاثیرات مفید آنها بر شبکه های توزیع 5000 تومان

مقاله بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده و تاثیرات مفید آنها بر شبکه های توزیع

مقدمه سمینار بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده و تاثیرات مفید آنها بر شبکه های توزیع : امروزه با تغییر و پیشرفت روزافزون در صنعت برق شاهد بروز تحولات عمده ای هستیم که تحت عنوان کلی تجدید ساختار [...]

مشاهده و خرید