مقاله آرايه هاي ميكروفني 8000 تومان

مقاله آرايه هاي ميكروفني

مقدمه سمینار آرايه هاي ميكروفني :   مسئله بهبود سيگنال گفتار دريافت شده توسط آرايه ميكروفني تمركز دارد. براي كاربردهاي مختلف ، شامل تعامل انسان – كامپيوتر و تلفن دست آزاد است كه هدف [...]

مشاهده و خرید
مقاله افزایش ظرفیت در سیستمهای MMO 6000 تومان

مقاله افزایش ظرفیت در سیستمهای MMO

مقدمه سمینار افزایش ظرفیت در سیستمهای MMO : ظرفیت سیستم های MIMO موضوع اصلی تحقیقات مخابرات بی سیم در دهه گذشته بوده است . هم فوسینی و هم تلاتر نشان داده اند که برای کانال های i.i.d ظرفیت سیستم [...]

مشاهده و خرید
مقاله آشنایی با IPV6 6000 تومان

مقاله آشنایی با IPV6

مقدمه سمینار آشنایی با IPV6 : با اين تصميم كه اينترنت بطورجدي نياز به ظرفيت و فضاي آدرس دهي بالايي دارد گروه معماري اينترنت سه پيشنهاد اصلي در اين زمينه ارائه نمود. اولين پيشنهاد تحت عنوانTUBA [...]

مشاهده و خرید
مقاله امنیت در IMS 6000 تومان

مقاله امنیت در IMS

مقدمه سمینار امنیت در IMS : در واقع يك شالوده شبكه سيار است كه انتقال اط لاعات، ( IP زير سيستم چند رسانه اي بر مبناي ) IMS ممكن مي سازد و جهت پر كردن فاصله IP صحبت و تكنولوژي شبكه سيار را در طي [...]

مشاهده و خرید
مقاله چاله های کوانتومی نیمه هادی 5000 تومان

مقاله چاله های کوانتومی نیمه هادی

مقدمه سمینار چاله های کوانتومی نیمه هادی: در این سمینار ویژگی های منحص به فردی از پیوندهای نامتناجس را برای تحقق آشکار سازهای مادون قرمزی با دمای عملیاتی بالاتر و قدرت آشکار سازی های مادون قرمز [...]

مشاهده و خرید
مقاله افزاره هاي ميكروفلويديك 5000 تومان

مقاله افزاره هاي ميكروفلويديك

مقدمه سمینار افزاره هاي ميكروفلويديك: بررسي خواص افزاره اي ميكرو فلوئيديك و سيالات از مباحثي است كه در مكانيك سيالات به عنوان يك مبحث مهم نگريسته مي شود. اعمال نيرو هاي وارد شده بر سيالات و بر هم [...]

مشاهده و خرید
مقاله آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی 5000 تومان

مقاله آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی

مقدمه سمینار آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی: علی رغم اینکه ۴۰ سال از فعالیت و بررسی در زمینه فیزیولوژیصرع میگذرد هنوز آشکارسازی و پیشگوییآن در حال بررسی است ولی نشان [...]

مشاهده و خرید