مقاله سنتز کننده های گقتار 5000 تومان

مقاله سنتز کننده های گقتار

مقدمه سمینار سنتز کننده های گقتار سنتز گفتار یک فناوری است که بوسیله آن متن به گفتار مصنوعی تبدیل می شود. در موضوع سنتز گفتار ذخیره سازی کلمات یک زبان غیر ممکن است. در واقع سنتز گفتار تولید گفتار [...]

مشاهده و خرید