تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی 2500 تومان

تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی

چکییده بای این که تشخیص اثر انگشت به صورت کامل و درست صورت گیرد موارد زیادی را می توان در نظر گرفت که در هایت باعث رسیدن به جواب مطلوب گردد..درفصل اول سعی بران شده کهخ کلیات و تاریخچه ای از اثر [...]

مشاهده و خرید
مقاله تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی 5000 تومان

مقاله تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی

مقدمه سمینار تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی : شبکه های عصبی مصنوعی که در واقع الگوبرداری شده از شبکه های عصبی طبیعی هستند کاربردهای زیادی در حل مسائل گوناگون دارند. در این سمینار سعی بر آن است تا [...]

مشاهده و خرید