افزاره های SOI 3400 تومان

افزاره های SOI

مقدمه کاهش ابعاد افزاره ها در فناوری MOS منجر به بروز مشکلاتی در طراحی مدارهای مجتمع می شود.استفاده از فناوری SOI موجب میگردد.مدارهای مجتمع عملکرد بهتری نسبت به فناوری سیلسیمی داشته باشند….

مشاهده و خرید
مقاله افزاره های SOI 6000 تومان

مقاله افزاره های SOI

مقدمه سمینار افزاره های SOI : کاهش ابعاد افزاره ها در فناوری MOS منجر به بروز مشکلاتی در طراحی مدار های مجتمع می شود . استفاده از فناوری soi موجب می گردد مدارهای مجتمع عملکرد بهتری نسبت به فناوری [...]

مشاهده و خرید