دانلود کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی 10000 تومان

دانلود کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی

دانلود کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی اثر سعید نفیسی درباره کتاب : نام ساسانيان از ساسان گرفته شده، كه اردشير از نوادگان اوست و داريوش سوم هخامنشي (دارايِ دارايان) را از نياكان او دانسته اند. نخست [...]

مشاهده و خرید