اقدام پژوهی چگونه به دانش اموزان احترام کردن را یاد بدهیم 2400 تومان

اقدام پژوهی چگونه به دانش اموزان احترام کردن را یاد بدهیم

چکیده از آغاز سال که دراين مدرسه مشغول تدريس شدم به مرور رفتارهايى را در دانش اموزان مي ديدم كه برايم بسيار نا خوشايند بودرفتارهايي مثل : دعواهای بیهوده – ناسزا گفتن به یکدیگر-تهدید کردن یکدیگربه [...]

مشاهده و خرید