مقاله حسابداری توزيع پوآسون و نرمال 3400 تومان

مقاله حسابداری توزيع پوآسون و نرمال

مقاله حسابداری توزيع پوآسون و نرمال بصورت فایل ورد word آمار و احتمالات مهندسي (گروه فني) *** توزيع پواسن متغيرهاي تصادفي دو جمله اي و فراهندسي ،‌موفقيت ها را در يك نمونه گيري تعيين مي كند. ممكن [...]

مشاهده و خرید
پروژه کاربرد برنامه های علمی در تدارک کالا و انبار داری در اداره راه آهن 2800 تومان

پروژه کاربرد برنامه های علمی در تدارک کالا و انبار داری در اداره راه آهن

پروژه کاربرد برنامه های علمی در تدارک کالا و انبار داری در اداره راه آهن اهداف حدود و دامنه کاربرد امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا و فراهم شده است و این کار برنامه ریزی [...]

مشاهده و خرید
آموزش حسابداری شرکت های سهامی 1000 تومان

آموزش حسابداری شرکت های سهامی

تشکیل شرکت سهامی معمولا در هر کشوری که عملیات تجاری از طریق اجتماع اشخاص متعدد انجام می گیرد. برچگونگی تشکیل نحوه فعالیت شرکت هابر اساس قوانین تجاری خاص از طریق قوه مقننه وضع می گردد،نظارت می [...]

مشاهده و خرید
کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب 3000 تومان

کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

استخدام دولت عبارت ازپذیرفتن شخصی به خدمت دولت دریکی ازوزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها یامؤسسات دولتی استخدام عمومی به مفهوم دریافت حقوق ازسازمان‌های عمومی . بیشتربه دیدهمگان مفهوم مستخدم وکارمند ، شامل [...]

مشاهده و خرید