کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک 1500 تومان

کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک

درباره کتاب ملت عشق این کتاب نخستین بار به دو زبان و انگلیسی و ترکی چاپ و منتشر شد و در ترکیه توانست ۵۰۰ بار چاپ مجدد شود . همچنین توانست رکورد پرفروش ترین کتاب ترکیه را بزند ، کتاب ملت عشق در [...]

مشاهده و خرید