اقدام پژوهی چگونه میتوان در دبیرستان انتخاب رشته تحصیلی مناسبی داشته باشیم 1200 تومان

اقدام پژوهی چگونه میتوان در دبیرستان انتخاب رشته تحصیلی مناسبی داشته باشیم

چگونه میتوان در دبیرستان انتخاب رشته تحصیلی مناسبی داشته باشیم ؟ شامل ۱۴ صفحه   چکیده :       هدف این پژوهش چگونگی کمک به دانش آموزان جهت انتخاب رشته به سمت و سیاق هنرستان است. و تعیین عوامل [...]

مشاهده و خرید