مقاله پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ 3500 تومان

مقاله پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ

دانلود مقاله پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ چکیده روشی برای تولید نمونه های استوانه ای آلیاژ حافظه دار TiNi در توانایی برای ارائه نمونه های تست ترمومکانیکی به لحاظ [...]

مشاهده و خرید