پروژه بررسی مفاهیم فیزیکی به منظور حسابداری منابع ارزشمند اقتصادی 2000 تومان

پروژه بررسی مفاهیم فیزیکی به منظور حسابداری منابع ارزشمند اقتصادی

بنام خدا ۱-    مقدمه : هدف از این تحقیق بحث بر روی مفاهیم فیزیکی به منظور حسابداری منابع و مطرح کردن برخی از مفاهیم اساسی است که می توانند در علوم اجتماعی و اقتصادی ارزشمند باشند. این تحقیق را می [...]

مشاهده و خرید
مقاله حسابداری توزيع پوآسون و نرمال 3400 تومان

مقاله حسابداری توزيع پوآسون و نرمال

مقاله حسابداری توزيع پوآسون و نرمال بصورت فایل ورد word آمار و احتمالات مهندسي (گروه فني) *** توزيع پواسن متغيرهاي تصادفي دو جمله اي و فراهندسي ،‌موفقيت ها را در يك نمونه گيري تعيين مي كند. ممكن [...]

مشاهده و خرید