دانلود مقاله کارآموزی پایگاه داده 3000 تومان

دانلود مقاله کارآموزی پایگاه داده

فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه فصل اول – بانک اطلاعاتی چند تعریف مورد نیاز چرا بانکهای اطلاعاتی فصل دوم – بانک اطلاعاتی رابطه ای ۲-۱) ساختار رابطه ای ۲-۲) خصوصیات مدل رابطه ای فصل سوم – گذری بر اکسس [...]

مشاهده و خرید