پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی صورخیال درغزلیّات و قصاید فخرالدّین عراقی 10500 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی صورخیال درغزلیّات و قصاید فخرالدّین عراقی

پايان نامه  براي دريافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرايش: زبان و ادبيات فارسي عنوان: صور خيال در غزليات و قصايد فخرالدّين عراقي شامل ۱۳۰ صفحه چكيده فخر الدّين عراقي از شاعران و عارفان ادب فارسي در [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه کارشناسی ارشد اهمیت و جایگاه مردم درنهج البلاغه رشته زبان و ادبیات و فارسی 10500 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد اهمیت و جایگاه مردم درنهج البلاغه رشته زبان و ادبیات و فارسی

پايان نامه  براي دريافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرايش: زبان و ادبيات فارسي عنوان: اهمّیّت و جایگاه مردم درنهج البلاغه مقدمه پس از سپاس و ستایش خداوندی که حمد را بهای نعمتهایش و پناهگاه از بلایش [...]

مشاهده و خرید