مقاله روشهای شناسايی و مقابله با پرشدگی (Congestion) در خطوط انتقال سيستمهای قدرت 6000 تومان

مقاله روشهای شناسايی و مقابله با پرشدگی (Congestion) در خطوط انتقال سيستمهای قدرت

مقدمه سمینار روشهای شناسايی و مقابله با پرشدگی (Congestion) در خطوط انتقال سيستمهای قدرت: تجديد ساختار در برق يکی از مسائل جديد در سالهای اخير می باشد، که به منظور ايجاد رقابت و کاهش قيمت برق، [...]

مشاهده و خرید
مقاله مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آنها درخطوط انتقال و آنتن ها 6000 تومان

مقاله مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آنها درخطوط انتقال و آنتن ها

مقدمه سمینار مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آنها درخطوط انتقال و آنتن ها : در سال های اخیر ایده مواد مرکبی که دارای نفوذ پذیری الکتریکی و مغناطیسی منفی در فرکانس های معمول هستند بسیار مورد توجه [...]

مشاهده و خرید