پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران 7000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست موضوع بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران درچند ساله اخیر اکوتوریسم از نظر مفهومی در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته زراعت 8000 تومان

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته زراعت

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته زراعت (کشاورزی) چکیده به منظور بررسي تاثير مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬ پاشي عناصر کم ¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی رقم کانفتا، آزمايشي [...]

مشاهده و خرید