مقاله حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات در شرکت های تولیدی 6000 تومان

مقاله حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات در شرکت های تولیدی

دانلود مقاله حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات در شرکت های تولیدی مقدمه: داراييهايي كه در روال عادي عمليات تجاري به كار مي رود و تا سالهاي متمادي خدماتي را فراهم مي كند در حسابداري به دو گروه [...]

مشاهده و خرید
پروژه بررسی مفاهیم فیزیکی به منظور حسابداری منابع ارزشمند اقتصادی 2000 تومان

پروژه بررسی مفاهیم فیزیکی به منظور حسابداری منابع ارزشمند اقتصادی

بنام خدا ۱-    مقدمه : هدف از این تحقیق بحث بر روی مفاهیم فیزیکی به منظور حسابداری منابع و مطرح کردن برخی از مفاهیم اساسی است که می توانند در علوم اجتماعی و اقتصادی ارزشمند باشند. این تحقیق را می [...]

مشاهده و خرید
آموزش حسابداری شرکت های سهامی 1000 تومان

آموزش حسابداری شرکت های سهامی

تشکیل شرکت سهامی معمولا در هر کشوری که عملیات تجاری از طریق اجتماع اشخاص متعدد انجام می گیرد. برچگونگی تشکیل نحوه فعالیت شرکت هابر اساس قوانین تجاری خاص از طریق قوه مقننه وضع می گردد،نظارت می [...]

مشاهده و خرید
کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب 3000 تومان

کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

استخدام دولت عبارت ازپذیرفتن شخصی به خدمت دولت دریکی ازوزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها یامؤسسات دولتی استخدام عمومی به مفهوم دریافت حقوق ازسازمان‌های عمومی . بیشتربه دیدهمگان مفهوم مستخدم وکارمند ، شامل [...]

مشاهده و خرید