مقاله بررسي روش هاي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چند طبقه 4000 تومان

مقاله بررسي روش هاي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چند طبقه

مقدمه سمینار بررسي روش هاي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چند طبقه : روش هاي بسياري براي جبرانسازي فركانسي در نظر گرفته شده است و با ساخت هر يك و با اندازهگيري هاي دقيق آزمايشگاهي نتايج آن [...]

مشاهده و خرید
مقاله الگوریتمهاي نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف اثر غیر خطی در تقویت کننده هاي توان بالاي TWTA ماهواره 5000 تومان

مقاله الگوریتمهاي نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف اثر غیر خطی در تقویت کننده هاي توان بالاي TWTA ماهواره

مقدمه سمینار الگوریتمهاي نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف اثر غیر خطی در تقویت کننده هاي توان بالاي TWTA ماهواره : توان و پهناي باند به عنوان دو فاکتور مهم در [...]

مشاهده و خرید