مقاله تعریف هنر و گرافیک 4000 تومان

مقاله تعریف هنر و گرافیک

فصل اول ”هنر چيست ؟ “ ۱-۱- تعريف هنر هنر ، سواي مجموعه‌اي از تعريف خاص ، شخصي و كنايي چندين و چند تعريف مقبول ، معقول و منطقي – و يا لااقل قابل بحث و اعتنا – دارد كه اين تعاريف ، در [...]

مشاهده و خرید