مقاله بررسي روش هاي تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه 5000 تومان

مقاله بررسي روش هاي تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه

مقدمه سمینار بررسي روش هاي تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه : امروزه با گسترش جوامع بشري ، امنيت و حفاظت در همه زمينهها بيش از پيش احساس ميشود . در سالهاي اخير مطالعات و تحقيقات زيادي بر روي [...]

مشاهده و خرید